Кариерата над Белащица трови въздуха и в „Тракия”

Розата на ветровете е такава, че прахът от кариерата на „Холсим” над Белащица стига чак до район „Тракия” на Пловдив, замърсяването не е само по селата в Родопската яка. Това каза лидерът на Екогласност Емил Георгиев, след като заедно с хора от Инициативния комитет, който се бори с кариерите над Белащица, внесе обръщение до посланичката на Швейцария у нас Мюриел Берсе Коен. „Холсим” е част от голяма швейцарска компания и това е причината съдействие да се потърси от посолството на Швейцария у нас.

В обръщението се изброяват вредните последици за околната среда и здравето на хората от експлоатацията на кариерата, където не се извършва никаква рекултивация. „Реално това, с което всеки човек, пребиваващ в района, се сблъсква, е:

– редовно превишаване на показателите на емисиите прах във въздуха при преработване на суровината, най-вече заради неизползването на изискваните по договор хидрофорни уредби за подтискане на прахоотделянето;

– липса на ежедневно оросяване на използваните пътища и площадки;

– не се осъществява почистване и измиване на пътя от републиканската пътна мрежжа в района на кариерата, което е задължение на инвеститора;

– шум, прах и замърсявания на почвите са констатирани от жителите на района;

– изключително шумни и създаващи облаци бял прах пробивно-взривни работи, чиято взривна вълна и импулсен шум водят до замърсяване и дискомфорт за живущите в района;

– нанасят се щети на биологичното разнообразие от флората и фауната на района, които не се компенсират чрез задължителната поетапна биологична култивация на отработените площи;

– камионите, които излизат от предприятието замърсяват пътната настилка с кал, прах, малки и големи камъни, като по този начин създават реална предпоставка за пътни произшествия, каквито има немалко случили се;

– 4 водоизточника са в близост до кариерата, която е на по-малко от 800 м до най-близките къщи в Белащица. Дейностите свързани с добива на подземни богатства могат да доведат до рязко спадане на подпочвените води, до нарушаване функционирането на изградени помпени станции и намаляване дебита на помпените машини за питейна вода;

– изключително тежко нарушение на Закона за концесиите е излизането извън границите на концесията, констатирано с нарочен протокол от съвместната проверка на Министерство на енергетиката, ПК „Екогласност” и жители от региона, извършена на 20.07.2018 г.”, пише в документа.

Недоволните изразяват надежда, че страна като Швейцария, която има отношение към чистата природа, няма да остави въпроса без реакция и канят посланичката да посети района на място.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *