Публичен регистър

File Published Download
Актуално 2 2024/07/17 Свали
Годишен Доклад 2023 г. 2024/05/10 Свали
Годишен доклад 2022 г. 2023/04/12 Свали
УСТАВ 2023/04/12 Свали
Годишен доклад за 2021 г. 2021/04/12 Свали
Годишен доклад за 2020 г. 2020/04/12 Свали
Декларация 2020 г. 2020/04/12 Свали
Декларация 2019 г. 2019/04/12 Свали
Годишен доклад за 2019 г. 2019/04/12 Свали
Акт за дарение - София 06.12.2018г. 2018/04/12 Свали
Акт за дарение - Пловдив 22.10.2018 г. 2018/04/12 Свали
Декларация 2018 г. 2018/04/12 Свали
Годишен доклад за 2018 г. 2018/04/12 Свали
Акт за дарение - София 24 юни 2017г. 2017/04/12 Свали
Годишен доклад за 2017 г. 2017/04/12 Свали
Годишен финансов отчет за 2015 г. 2015/04/12 Свали