За нас

Политическа партия ПК “Екогласност” е първата автентична природозащитна партия в България, пряк наследник на Обществения комитет за екологична защита на Русе от м.март 1988 г., Движение “Екогласност” от м. февруари 1989 г. и Независимо сдружение “Екогласност” от м.април 1989 г. Партията е регистрирана по Закона за политическите партии на 23 април 1990 г. и започва своята дейност чрез парламентарната си група от 17 депутати във Великото народно събрание. През лятото на 1990 г. депутатите на ПК”Екогласност” подписват новата Конституцията на Р България, а партията напусна СДС.

ПК”Екогласност” отстоява ценностите на хуманизма, като отделя особено внимание на човешките права. Бори се за модерно екологично законодателство, качество на живота и ефикасна защита на българската природа.

Първи председател на партията е символът на българските еколози и рицар на демокрацията в България Петър Слабаков. Следващият е Стефан Гайтанджиев. Понастоящем председател е Емил Георгиев.

Ръководни органи са Конференция, Национален политически съвет, Национален изпълнителен съвет и Председателство. Към партията е изградена младежка организация, носеща името на Петър Слабаков.

Цветовете на партията са зелено и жълто. Традиционната емблема е стилизирано борово клонче, вписано в географските контури на Р България на фона на националния трибагреник. Печатът е кръгъл с надпис ““Политически клуб “Екогласност”” и вътре – традиционната емблема. Празникът на партията е 8 март – датата на създаването на Обществения комитет за екологична защита на Русе, а химн е песента “Де е България”(Питат ли ме де й зората).

ПК”Екогласност” определя своето място в политическия живот на Р България между центъра и левицата и има следното участие в парламентарните избори:

– през 1990 г. в изборите за Велико народно събрание в състава на движение “СДС”.

– през 1991 г. съвместно със БСДП на д-р Дертлиев като коалиция “СДС-център”;

– през 1994 и 1997 г. в състава на коалиция “Демократична левица”;

– през 2001 г. в състава на коалиция “Отечество и левица”.
Не участва в парламентарните избори през 2005 и 2009 г., но подписва меморандум за сътрудничество и подкрепа на “Коалиция за България”. Подкрепя “Коалиция за България” и в изборите за европейски депутати през 2007 и 2009 г.

Участва самостоятелно или в коалиция с БСП и други леви формации във всички избори за местно самоуправление , в т.ч. и в изборите за кмет на София през 2009 г. съвместно с Партия на зелените в България като коалиция “Зелените”.

ПК”Екогласност” участва активно в двете предизборни кампании на президента Георги Първанов, като във втората кампания председателя на партията е включен в Националния инициативен комитет за издигане кандидатурата на президента за нов мандат.

Партията работи за консолидиране на природозащитните формации и общи действия в името на зелената идея. Работи съвместно с Федерацията на потребителите в България по проблемите на българските потребители. Изграден е експертен съвет от изявени научни работници и специалисти. Води се усилена кореспонденция с държавни институции по актуални екологични проблеми. Разширява се международната дейност. Организира се посещение на лидера на европейските еколози и депутат в Европейския парламент Даниел Кон-Бендит.

Всички граждани, независимо от етническа принадлежност и религиозни убеждения, могат да се присъединят към каузата по опазване на красивата българска природа.

Адрес за контакти: София, 1164, ж.к.“Лозенец“, ул.“Васил Кирков“ №17, ет.3, ап.5;

Е-mail : prirodoza6titnici@abv.bg