logo
Швейцарска фирма руши природата ни

„Дълбоко сме изненадани как една швейцарска компания си позволява да вреди на екологията и здравето“, това пише в специално обръщение от ПК „Екогласност“, което ще бъде връчено утре на посланика на Швейцария у нас Негово превъзходителство Мюриел Берсе Коен.

В текста, подписан от председателя на ПК „Екогласност“ Емил Георгиев, е разказано проблема с дейността на българския клон на швейцарската „Холсим“, която държи концесията за находище „Белащица“, област Пловдив. Там компанията копае за инертни материали. Според ПК „Екогласност“ в резултат на дейността й. „в последните години рязко са се увеличили респираторните заболявания сред населението, включително деца“. Досега от селата край кариерата излизаха на няколко протеста, но никой не чу оплакванията на хората.

Обръщението ще бъде връчено на Негово превъзходителство Мюриел Берсе Коен утре от 11 ч в сградата на посолството на столичната ул. Шипка 33.

 

Ето пълния текст:

ВАШЕ ПРЕВЪЗХОДИТЕЛСТВО,

Обръщаме се към вас по повод наболели проблеми в следствие на дейността на компанията „Холсим кариерни материали Пловдив”АД, която е част от световния лидер в производството на цимент, инертни материали и бетон Лафарж Холсим със съдебна регистрация на територията на Конфедерация Швейцария. Компанията е известна със 180-годишен опит в производството на цимент, инертни материали и бетон.

Българският клон на световноизвестната фирма за съжаление поставя под съмнение старателно градените с упорит труд в продължение на повече от век имидж и репутация на компанията – майка и хвърля тъмни сенки върху репутацията на представляваната от вас Конфедерация Швейцария.
Обръщаме се към вас за да ви запознаем  с тежката ситуация, в която са поставени жителите на 9 населени места с.Гълъбово, с.Белащица, с.Марково, с.Брани Поле, с.Брестник, гр.Куклен, с.Цар Калоян, с.Руен и с.Крумово в резултат на действията на бългаския клон на въпросната швейцарска компания и с огромна молба за съдействие за разрешаване на този животозастрашаващ проблем.

В непосредствена близост до изброените селища е разположена кариера за добив на скални материали. Концесионното находище е предоставено за ескплоатация с договор за концесия, а именно:

Концесия с партиден № D – 000131: „Държавна концесия за добив за находище „Белащица“, област Пловдив, община Родопи, населено място Белащица с орган, представляващ концедента – министъра на енергетиката, предоставена на „ХОЛСИМ КАРИЕРНИ МАТЕРИАЛИ ПЛОВДИВ“ АД, с БУЛСТАТ 825255714 за срок от 20 години от 01.02.2001 г.”.

В резултат на производствената дейност на компанията и незаинтересоваността й относно опазването на околната среда и чистотата на въздуха, в последните години рязко са се увеличили респираторните заболявания сред населението, включително деца. Лекари от региона разполагат с данни за повишаване на респираторните и астматични заболявания вследствие на разпространението на вредните за здравето нокси от дейността на концесионера при осъществяване на взривните работи и наднормени емисии на вредности в атмосферния въздух. Констатирани са изключителни вреди за здравето на местните жители поради несъобразяването със здравните, екологични и етични норми от страна на концесионера.
Ние сме запознати с усилията на Конфедерация Швейцария за опазване на околната среда в България чрез Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

И сме дълбоко изненадани как така точно една швейцарска компания си позволява да вреди на екологията и здравето на хората в този район.
Това определено руши доверието и хвърля сянка върху реалните желания на двете страни да правят нещо добро за бъдещите поколения.

Концесионерът „Холсим кариерни материали Пловдив”АД бездейства по отношение възстановяване на нарушените територии и ландшафт по източните била на Калояновите възвишения, в северните части на централните Родопи и това е видно за всеки, който е посетил района.

Концесионерът не само, че не върши нищо за опазване на околната среда и рекултивацията на почвата, но и към настоящия момент иска да му бъде разрешено да добива скални материали на още по-голяма площ, създавайки предпоставки за истинска екологична разруха!

От началото на дейността и до момента Концесионерът не е извършил на нито един квадратен метър рекултивация на концесионните площи. А както е видно , че срокът на концесията изтича съвсем скоро. И най – нагло в новото искане на Концесионера за отдаване на допълнителна площ за добив се посочва, че тя е необходима, за да може той да рекултивира старата разкопана и превърната в лунен пейзаж площ!

С тези свои действия „Холсим” поставя в риск опазването на естествените природни ресурси и здравето на хората в региона.
Реално това, с което всеки човек, пребиваващ в района, се сблъсква е:

– редовно превишаване на показателите на емисиите прах във въздуха при преработване на суровината, най-вече заради неизползването на изискваните по договор хидрофорни уредби за подтискане на прахоотделянето;
– липса на ежедневно оросяване на използваните пътища и площадки;
– не се осъществява почистване и измиване на пътя от републиканската пътна мрежжа в района на кариерата, което е задължение на инвеститора;
– шум, прах и замърсявания на почвите са констатирани от жителите на района;
– изключително шумни и създаващи облаци бял прах пробивно-взривни работи, чиято взривна вълна и импулсен шум водят до замърсяване и дискомфорт за живущите в района;
– нанасят се щети на биологичното разнообразие от флората и фауната на района, които не се компенсират чрез задължителната поетапна биологична култивация на отработените площи;
– камионите, които излизат от предприятието замърсяват пътната настилка с кал, прах, малки и големи камъни, като по този начин създават реална предпоставка за пътни произшествия, каквито има немалко случили се;
– 4 водоизточника са в близост до кариерата, която е на по-малко от 800 м до най-близките къщи в Белащица. Дейностите свързани с добива на подземни богатства могат да доведат до рязко спадане на подпочвените води, до нарушаване функционирането на изградени помпени станции и намаляване дебита на помпените машини за питейна вода;
– изключително тежко нарушение на Закона за концесиите е излизането извън границите на концесията, констатирано с нарочен протокол от съвместната проверка на Министерство на енергетиката, ПК „Екогласност” и жители от региона, извършена на 20.07.2018 г.
Ние вярваме и Вие сте на същото мнение, че е недопустимо името на швейцарска компания да се свързва с погазване на законови режими, унищожаване на природата и увреждане здравето на хора на територията на България!
Изброените проблеми накараха жителите на  населените места с.Гълъбово, с.Белащица, с.Марково, с.Брани Поле, с.Брестник, гр.Куклен, с.Цар Калоян, с.Руен и с.Крумово да излязат няколко пъти в последните месеци на протести срещу действията на „Холсим” и в защита живота и здравето си.

В тази връзка прилагаме справки с медийните публикации.

ВАШЕ ПРЕВЪЗХОДИТЕЛСТВО,

Обръщаме се към Вас настоятелно с молба да се запознаете с посочените нередности ръководството на швейцарската компания Лафарж Холсим и да посредничите за разрешаване на проблема.

Смятаме, че най-добри резултати ще има при осъществяване на среща между ръководни лица от компанията и наши специалисти на територията на швейцарското посолство или най-добре на територията на въпросната кариера, където на място всеки може да види какво реално се случва.

Швейцария е известна в България с прекрасната си природа, нека и нашата българска природа да остане чиста и привлекателна, нека швейцарските компании да не бъдат свързвани с разрушителни действия на наша родна земя. Ние сме сигурни, че в Швейцария не е възможно концесионер да заграбва територия извън определената му по договор? Но това реално се случва при нас.

А тези и подобни действия на тази швейцарска компания разколебават вярата и смисъла на 102-годишните двустранни дипломатически отношения, които имат България и Швейцария.

Призоваваме Ви да положите всички усилия погазването на здравните и екологични норми в района на Западните Родопи да се прекрати.
Изразяваме своята решимост за защита живота и здравето на  жителите на  населените места с.Гълъбово, с.Белащица, с.Марково, с.Брани Поле, с.Брестник, гр.Куклен, с.Цар Калоян, с.Руен и с.Крумово и опазване на околната среда на уникалните централни Родопи.

Вашата лична ангажираност е от изключителна важност за нас и се надяваме на вашата подкрепа и разбиране, за да можем по-скоро да започнем да живеем като нормални хора в нашата прекрасна страна!

В тази връзка най-сърдечно Ви отправяме покана в удобно за Вас време да посетите красивия район на Централните Родопи, в който оперира „Холсим кариерни материали Пловдив”АД и да се убедите на място в разрушителните последици от дейността на концесионера.

Източник: Труд