logo
„Край с концесиите, върнете ни природата!“

Битката на пет пловдивски села за затваряне на кариера в Белащица навлиза в пореден етап след остро протестно писмо, което ще стигне до швейцарския посланик

width=690
Снимка: „Пловдив Прес“, www.plovdiv-press.bg

Представители на пет пловдивски села ще връчат на посланика на Швейцария протестно писмо по повод дейността на компанията „Холсим”-България, която притежава концесия за кариерата над село Белащица. Това е поредна акция на местните жители, които от месеци протестират и се борят срещу замърсяването, причинено от кариерите и с искане концесиите да не бъдат подновявани след тяхното скорошно изтичане.

В специално обръщение жителите на Белащица и Гълъбово, кметовете на Белащица, Гълъбово, Марково, Брани поле и Цар Калоян, както и председателя на политически клуб „Екогласност“ описват проблемите на региона, срещу които протестират от месеци, съобщава регионалното издание „Пловдив Прес“.

„Обръщаме се към Вас, за да ви запознаем с тежката ситуация, в която са поставени жителите на 9 населени места –  с.Гълъбово, с.Белащица, с.Марково, с.Брани Поле, с.Брестник, гр.Куклен, с.Цар Калоян, с.Руен и с.Крумово в резултат на действията на българския клон на швейцарската компания“, пише в документа, който ще бъде официално връчен на 27 ноември в София на н.пр. Мюриел Берсе Коен.

width=300
Снимка: Евтим Бачев, „Стоп на кариерата в Белащица“

Хората от района обясняват, че в непосредствена близост до изброените селища е разположена кариера за добив на скални материали, а концесионното находище е предоставено за експлоатация с договор за концесия на „Холсим“ за срок от 20 години в началото на 2001-ва година. Недоволството е от години и стига дори до самия Пловдив заради мръсния въздух, но през последните месеци местните жители успяват да се обединят и да действат заедно, координирайки действията си в социалните мрежи в групата „Стоп на кариерата в Белащица“, в която участват близо 1200 души.

„В резултат на производствената дейност на компанията и незаинтересоваността ѝ относно запазването на околната среда и чистотата на въздуха, в последните години рязко са се увеличили респираторните заболявания сред населението, включително деца. Ние сме запознати с усилията на Швейцария за опазване на околната среда в България чрез Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Изненадани сме как така точно една швейцарска компания си позволява да вреди на екологията и здравето на хората в този район“, жалват се потърпевшите.

Те допълват, че концесионерът „Холсим”-България бездейства по отношение възстановяване на нарушените територии и ландшафт по Калояновите възвишения, в северните части на централните Родопи.

„Концесионерът не само, че не върши нищо за опазване на околната среда и рекултивацията на почвата, но и към настоящия момент иска да му бъде разрешено да добива камъни на още по-голяма площ, създавайки предпоставки за истинска екологична разруха! От началото на дейността и до момента концесионерът не е извършил на нито един квадратен метър рекултивация на концесионните площи. А както е видно срокът на концесията изтича съвсем скоро. И най-нагло в новото искане на „Холсим”-България за отдаване на допълнителна площ за добив се посочва, че тя е необходима, за да може компанията да рекултивира старата разкопана и превърната в лунен пейзаж площ! С тези свои действия „Холсим” поставя в риск опазването на естествените природни ресурси и здравето на хората в региона“, негодуват жителите.

width=690
Снимка: Николай Козарев, „Стоп на кариерата в Белащица“

Посланикът на Швейцария ще бъде запознат с проблемите, с които се сблъскват местните, по техни думи – заради дейността на „Холсим“, а именно:

– редовно превишаване на показателите на емисиите прах във въздуха при преработване на суровината, най-вече заради неизползването на изискваните по договор хидрофорни уредби за подтискане на прахоотделянето;
– липса на ежедневно оросяване на използваните пътища и площадки;
– не се осъществява почистване и измиване на пътя от републиканската пътна мрежа в района на кариерата, което е задължение на инвеститора;
– шум, прах и замърсявания на почвите са констатирани от жителите на района;
– изключително шумни и създаващи облаци бял прах пробивно-взривни работи, чиято взривна вълна и импулсен шум водят до замърсяване и дискомфорт за живущите в района;
– нанасят се щети на биологичното разнообразие от флората и фауната на района, които не се компенсират чрез задължителната поетапна биологична рекултивация на отработените площи;
– камионите, които излизат от предприятието замърсяват пътната настилка с кал, прах, малки и големи камъни, като по този начин създават реална предпоставка за пътни произшествия, каквито има немалко случили се; 
– 4 водоизточника са в близост до кариерата, която е на по-малко от 800 м до най-близките къщи в Белащица. Дейностите свързани с добива на подземни богатства могат да доведат до рязко спадане на подпочвените води, до нарушаване функционирането на изградени помпени станции и намаляване дебита на помпените машини за питейна вода;
– изключително тежко нарушение на Закона за концесиите е излизането извън границите на концесията, констатирано с нарочен протокол от съвместната проверка на Министерство на енергетиката, ПК „Екогласност” и жители от региона, извършена на 20.07.2018 г.

„Недопустимо е името на швейцарска компания да се свързва с погазване на законови режими, унищожаване на природата и увреждане здравето на хора на територията на България. Обръщаме се към Вас настоятелно с молба да запознаете с посочените нередности ръководството на швейцарската компания Лафарж Холсим и да посредничите за разрешаване на проблема“, призовават потърпевшите от дейността на концесионера и канят швейцарския посланик на място да се запознае с дейността му.

„Пловдив Прес“ припомня също, че жителите на Гълъбово, Белащица, Марково, Брани Поле, Брестник, Куклен, Цар Калоян, Руен и Крумово няколко пъти в последните месеци са излизали на протести срещу действията на „Холсим” и в защита живота и здравето си.

width=300
Снимка: Христо Божков, „Стоп на кариерата в Белащица“

На 12 октомври протестиращи граждани спират камион без чергило върху товара на кариерата в Белащица. Тогава на протест пред кариерата излизат около 300 души. В същия ден на място пристигат инспектори от енергийното и от екоминистерството за оглед на кариерите над Белащица. Те представляват междуведомствена комисия, която трябва да изрази становище дали да се прекрати концесията за добив на строителни материали в участък „Калоян“ от находище „Белащица“ на площ 50,534 дка.

Два дни по-рано изданието съобщава, че във връзка със сигнали, получени от жители на Пловдив и околни населени места, кметът на Пловдив Иван Тотев е изпратил до министрите на енергетиката Теменужка Петкова, на околната среда и водите Нено Димов, на здравеопазването Кирил Ананиев и на земеделието, храните и горите Румен Порожанов писма, в които се изразява становище за прекратяване процеса по издаване на разрешение за отдаване на концесия за добив на строителни материали в участък „Калоян“ от находище „Белащица“, както и несъгласие за предоставяне на разрешение за търсене и проучване на подземни богатства в площите „Сантала“ и „Сантала 2“.

Експертното мнение е, че това ще окаже кумулативно въздействие върху околната среда и човешкото здраве. Сред мотивите е близостта на кариерите в землището на с. Белащица, които се намират на около 10 км южно от Пловдив и на приблизително 3 км от землищната граница на община Пловдив. Наличието им се явява фактор за замърсяването на атмосферния въздух на населените места около находището, включително върху качеството на околната среда и на територията на община Пловдив, цитират от „Пловдив прес“ становището на местната управа.

Голям протест е организиран и в деня на Съединението – 6 септември. Категоричното искане на жителите е след изтичане на двата концесионни договора по експлоатацията на кариерата в Белащица през 2021 г. и 2023 г., същите да не бъдат подновявани, нито да бъдат предоставяни нови територии в близост. Протестите имаше и през юли, а преди това и през май.

Видео от връчването на писмото в посолството на Швейцария: