logo
Назрява грандиозен скандал! Браншова организация се опитва нагло да заличи имената на българските извори!

Споровете между браншовите организации по отношение на бутилираните води продължават да са централна тема във водната индустрия. Темата се разгоря, след като бе гласуван на първо четене законопроектът за храните. За повече подробности по темата БЛИЦ потърси Емил Георгиев, изпълнителен секретар на Федерацията на потребителите. Ето как Георгиев отговори на въпросите на Ивайло Крачунов. - Г-н Георгиев, на първо четене в пленарна зала бе гласуван законопроектът за храните. Какво се случва при бутилираните води, където има спорове между браншовите организации и как това би повлияло на потребителите? - Законопроектът е един много добър закон от гледна точка на защита интересите на потребителите в целия хранителен отрасъл. Тъй като темата е бутилирани води, ще коментирам само раздел Води. Разделът е направен от специалисти и експерти по начин да съответства максимално на европейската Директива, което от своя страна по най-добър начин гарантира защитата и правото на информиран избор на потребителя. С този нормативен акт в сектор води ние от Федерацията на потребителите в България сме убедени, че ще се преодолеят нарушенията и хаоса при бутилираните води, което е факт от години. - Водата е най-важният продукт за човека, а Вие говорите за сериозен хаос и нарушения при бутилираните води у нас. В какво се изразява по-конкретно това? - Грубите нарушения от страна на производителите са в етикетирането на бутилираните води. Ще дам само някои основни примера: На етикета не се изписва каква вода купуваме! Някъде съвсем нечетливо отзад или встрани с микроскопични и прозрачни букви може да има надпис, но той по никой начин не дава информация каква е водата. Това се прави от години от големи производители. Целта е потребителите да се объркват с някакви фирмени знаци и слогани. Това е опасно, защото минералните и изворните води са съвсем различни продукти. Объркването между тях е недопустимо, тъй като има минерални води, които не са полезни за всекидневна употреба особено от малките деца. - Да не искате да кажете, че на етикета някъде е „скрит“ надписът на вида на водата, която пием? - Правилно ме разбрахте, точно това искам да кажа. Имаме сигнали, сезираме непрекъснато ведомствата и най вече МЗ, но няма адекватна реакция, тъй като нормативната ни база в момента е несъвършена и позволява такива и други драстични нарушения. С новия закон за храните тези нарушения ще бъдат със сигурност пресечени. - Какви са другите заблуждаващи търговски практики в етикетирането на бутилираните води, които вредят на потребителите? - Много грубо нарушение на правата на потребителите , което е недопустимо съгласно европейския регламент е да се продават различни видове води под едно и също географско наименование. Това касае примери за предлагане на минерални и изворни води под едно географско име. Тези води нямат нищо общо като качества и характеристики. Потребителите са заблуждавани, защото на етикета с огромни букви присъства наименование на минерална вода, вместо името на извора, от който се бутилира изворната вода, така потребителите биват заблуждавани относно географския произход на водата. Това нарушение на практика води до сериозно объркване, също както по-горе, каква вода купуваме - минерална или изворна. Всяка вода си има собствен извор и името му е основното при етикетирането! Недопустимо е да продължава да се предлагат води от различни извори и находища под едно географско наименование, независимо че са от един производител. Това категорично се забранява от Директива 2009/54/ЕС, но у нас е факт от години. И тъй като този порочен тип практика ще бъде пресечен с новия законопроект има силни опити раздел Води да бъде премахнат от онези производители, които са засегнати. - Как така премахнат, нали цитираната Директива 2009/54/ЕС налага да имаме такъв регламент в националното законодателство и не бихме ли търпели сериозни санкции, ако се случи такова развитие на нещата? - Със сигурност е така и това трябва да бъде съвсем ясно на народните представители. Раздел Води е напълно изрядно изработен съгласно европейското законодателство и той защитава напълно правата на потребителите. Неговото премахване ще доведе до санкции за страната и е национално безотговорно. Причината да бъде приета европейска Директива за бутилираните води и от там изискването да има такъв раздел в Закона за храните за потребителите, това е водещият принцип при направата на законодателството. - Доколкото разбирам става въпрос за сериозно противопоставяне между имената на изворите, от една страна, и търговските марки на производителите, от друга. Това ли е причината за нарушенията и в тази връзка това ли предполага силния интерес на някои производители да искат премахване на раздел Води от законопроекта? - Много точно описахте ситуацията и това е основният проблем, който имат нарушителите с Директивата, с потребителите и, разбира се, с нас като техен представител. Искам да подчертая нещо изключително важно за всички нас като потребители и то идва от абсурдната позиция на така наречената Асоциация на производителите на безалкохолни напитки в България. Асоциацията твърди пред комисиите, че българските извори нямали имена, не трябва да имат и важното при етикетирането са не имената на изворите, а фирмените марки и фирмените имена. Ставаме свидетели на много сериозен опит да се заличат имената на изворите в България. Недопустимо е самото разглеждане на такава позиция. Търговският интерес на отделни компании нагло посяга на едно от най-ценното, което имаме като национални блага - българските извори и техните имена! До там я докарахме. - Това е скандално! Как реагират народните представители на такава антинационална позиция и има ли тя някаква подкрепа сред тях? - Аз вярвам в патриотичните ценности на народните представители независимо от коя партия са. Не допускам това кощунствено предложение да намери някаква почва. При проведеното гласуване на първо четене на законопроекта има само един депутат против и силно искам да вярвам, че мотивите му не са свързани с това да се бламира раздел Води в законопроекта. Независимо от това, в заседанията на комисиите имаше някои депутати, които предлагат раздел Води да бъде премахнат в пълен унисон с исканията на въпросната асоциация. Не бих искал да тълкувам такава позиция, след като депутатите придобиха представа, какво точно цели асоциацията с премахването на раздела. Дълбоко се надявам да са се объркали и да подкрепят правата на потребителите, а не откровено демонстрираната антинационална политика на представители на бизнеса. Бих повторил, раздел “Води” покрива всички изисквания на потребителите и е гаранция за защита на техните права. Отхвърлянето му или каквито и да е промени, свързани с търговските интереси на цитираната асоциация са абсолютно неприемливи от гледна точка защита на потребителите. Искам да използвам дадената ми възможност и да благодаря на всички народни представители, които подкрепиха законопроекта. Искам да помоля онези народни представители, които се въздържат по приемане на законопроекта, да прочетат внимателно Директива 2009/54/ЕС, нашето становище, становищата на водещите министерства и да вземат отговорна позиция по този важен за потребителите въпрос. - Бихме искали да уточним нещо, според мен важно за производителите, все пак и те имат права. Какво се случва при приемането на раздел “Води” с техните запазени търговски марки, застрашени ли са те? - Няма абсолютно никаква опасност за регистрираните търговски марки на производителите и те ще си ги ползват и занапред. Те ще продължават да присъстват на етикетите на бутилираните води съгласно изискванията на Директивата. С раздела се цели  правилно да се изписват имената на изворите на етикетите, а не да се премахнат фирмените марки! Ще го кажа простичко, фирмените марки трябва да се съобразят с имената на изворите, а не обратното, нещо, което в момента се нарушава, и имената на находищата и изворите се пренебрегват при етикетирането на натуралните минерални и изворни води. Продуктът вода е специфичен и при него е приоритетен географският произход, а не икономическият произход и това е важното за потребителите. За това акцентът на етикета трябва да са изворите, а не марките. - Въпреки това, ще се наложи ли някои производители да променят вече известните си наименования, под които дълго са продавали, чухме, че имало такава опасност за тях? - Нека да припомня, че в страната имаме действаща Наредба за бутилираните води, която макар и да има пропуски се прилага по отношение на имената на находищата и изворите. Българските имена на находищата и изворите, от които се срамуват някои производители, се изписват от тях на етикетите и в момента, но са много трудно „откриваеми“ на етикета. В този смисъл за преименуване искам много ясно да подчертая изобщо не става въпрос и това е безспорно. Преименуване няма да има, защото не се налага и разделът не предполага такова. Става въпрос за това на етикетите да има по-голяма и ясна четимост на имената на изворите и находищата, което е основно изискване на Директивата. От споменатата Асоциация нарочно спекулират с темата, за да заблудят и провокират народните представители именно за да ги принудят да бламират закона и раздела. Прави се тенденциозно от тези, които не искат да бъде въведен европейският регламент. - Какво правите Вие като Федерация на потребителите, за да бъде приет така внесеният законопроект? - Участваме активно в работата на парламентарните комисии и официално сме депозирали наше становище относно законопроекта. Призоваваме депутатите да насочат обективен поглед главно към потребителите и Директивата, а не да ни занимават с различията между браншовите организации и да не приемат антинационалните призиви на цитираната асоциация по-горе. Помолили сме всички депутати да се запознаят с европейския регламент и от там ще видят, че законопроектът е едно голямо добро за българския потребител и не бива да се отлага неговото приемане. Интервю на Ивайло КРАЧУНОВ

Прочети повече в Blitz.bg: https://www.blitz.bg/obshtestvo/nazryava-grandiozen-skandal-branshova-organizatsiya-se-opitva-naglo-da-zalichi-imenata-na-blgarskite-izvori_news554227.html