logo
Майонеза заблуждава потребителите, че е домашна

След множество жалби от потребители Комисията е направила проверка на

продукта „Домашна майонеза” на Олинеза и е установила нелоялна търговска

практика. Това съобщи Емил Георгиев, изп. секретар на Федерацията на

потребителите.

Тази „домашно“ приготвена майонеза буди недоумение, тъй като според

информацията на етикета продуктът се приготвя от яйчен прах, който

определено не е обичайна съставка за приготвяне на домашна майонеза.

Всички знаем, че домашната майонеза се приготвя от яйца, олио и оцет или

лимон, още повече в домашната майонеза на „Олинеза“ има калиев сорбат, като

консервант, който също не е традиционна съставка за домашни продукти.

Храна, която е категорично индустриално производство се предлага с

определение „Домашна“, посочи още Емил Георгиев. По думите му този продукт

с претенция за „Домашен” е със срок на годност 4 месеца, при условия от 2 до

18˚С, а след отварянето, в хладилник до 10 дни.

При използването на общоприети наименования е необходимо да се избягва

заблуда и подвеждане на потребителя, като се твърди, че храната притежава

особени характеристики.

Наименованието на продукта „Домашна майонеза” в допълнение с картинното

изображение на истинско яйце категорично подвежда потребителите, че

продуктът е произведен при определени условия отличаващи се от нормалното

производство на масовата майонеза и чрез използването на истински продукти,

а не техни заместители.

 

Федерацията на по- требителите в България, Комисията за защита на

потребителите и Бъл- гарската агенция по безопасност на храните подписаха

меморандум за сътрудничество. Трите организации ще работят съвместно за по-

всеобх- ватна и ефективна защита на потре- бителските права.