logo
Обгазяванията на Русе и Гълъбово са в следствие от бездействието на контролните органи

От няколко дена гр.Русе е пред гражданско неподчинение заради поредното залпово замърсяване на въздуха.Създадената обстановка е римейк на транс граничното  обгазяване  на града от румънска страна. Тогавашното недоволство на русенци се трансформира в гражданско неподчинение, предвождано от славния Комитет за екологична защита на Русе и „Екогласност“. Инициаторите на това неподчинение, катализирало промените в България в края на 1989 г. бяха прекрасни хора. Не толкова дисиденти, а преди всичко прекрасни хора с осъзнато чувство на гражданска отговорност.
Подобна ситуация 28 години по-късно доказва, че грижата за опазването на околната среда и здравето на българските граждани явно е последна грижа на управляващите.
Иначе как да си обясним, че въпреки многобройните оплаквания на жителите на Русе, контролните органи се задоволяват  да налагат санкции, без да се стремят да локализират източника на замърсяванията.
Безспорен факт е, че в атмосферата залпово и безконтролно се изхвърля огромно количество коктейл от отровни съединения, отделящи се при изгаряне на огромно количество използвани автомобилни гуми с цел добив на масла при нарушаване изискванията на европейското екологично законодателство. 
Подобна е ситуацията в Гълъбово, където на 10 т.м. за пореден път беше регистрирано поредното обгазяване на града със серен диоксид, отделящ се при изгаряне на въглища за загряване на вода в турбините за производство на ел.енергия на  ТЕЦ-те в района – Брикел, Марица изток 2 и двете американски централи. В най-окаено състояние е ТЕЦ-Брикел, където спокойно могат да се снимат филми на ужасите. На риторичният въпрос, защо не се спре действието на тази най-стара централа в страната отговорът е само един – защото неин собственик е олигарха Ковачки, чиито депутати в Народното събрание подкрепят управляващите. С други думи , корпоративно бездействие срещу политически индулгенции. И всичко това за сметка на здравето на  живеещите в района на  централите.
Не по различна е ситуацията в района на Златица и Пирдоп, чието население масово страда от респираторни проблеми, в резултат на огромното количество на сярна киселина във въздуха,  резултат от неконтролираното и използване  при извличане на злато от руден концентрат.
Най-страшното обаче предстои, в случай, че се приеме изграждане на 15 км. тунел на магистрала „Струма“ в  района на Кресненското дефиле, където е установено отделяне на радиоактивен инертен газ Радон, продукт на разпад на уран със съдържание до 50 пъти над пределно-допустимата концентрация. Активни пропагандатори и защитници на корпоративни швейцарски фирми, настояващи  за построяване на   дълъг тунел са „зелените ангели“ от кръжеца на печално известния Тома Белев.
Това не означава, че ние от партия Политически клуб „Екогласност“ сме абстрактни природозащитници, обявяващи се срещу инвестиционни намерения за развитие на икономиката на страната. Напротив, подкрепяме и ще подкрепяме всеки бизнес, които е част от решенията по опазване на околната среда. В същото време семе и ще бъдем против тези, които са част от проблема. В тази връзка беше и нашата   тежка битка с  олигарха Прокопиев, в резултат на което той продаде фирмата си „Каолин“ на немските инвеститори от фирма „Кварц Верке“. Фирма, с която поддържаме прекрасни взаимоотношения, защото се доказа, че спазват екологичното законодателство и не случайно наскоро получиха приза за най-добра фирма в областта на опазване на околната при  добив на подземни богатства.
Същото се отнася и за нашите добри взаимоотношения с КЦМ-Пловдив. И всичко това на база наши експертни стаоновища, подготвени от доказани специалисти от БАН.
Стои обаче открит въпроса, докога контролните органи ще бездействат и прикриват огромните поражения върху околната среда, в т.ч. и масовите обгазявания. Редно е да не си правят експерименти, защото ние от „Екогласност“ имаме памет и много лесно ще възпроизведем нов Русенски комитет за екологична защита!